بازداشت‌های غیر قانونی را پایان دهید!‏

همه‌ی زندانیان سیاسی را آزاد کنید!‏

-----------------------------------------------------

16 August 2015

عشق داند که در این دایره سرگردانند

خانم رقیه کبیری معرفی تازه‌ای بر کتابم قطران در عسل نوشته‌اند که در چند وبگاه، و از جمله در ‏اخبار روز، آذر آن‌لاین، تریبون، و انجمن قلم آذربایجان منتشر شده‌است.‏

سپاسگزارم از خانم کبیری.‏

2 comments:

دومانلی said...

من تمام نقدهأیی که بر کتاب شما نوشته شده بود را خواندم و در کمال شرمندگی باید بگویم: هیچ کدام حق مطلب را ادا نکرده اند. نقد نوشتن بر یک کتاب با خلاصه کردن آن تفاوت دارد. نقد، گفته گویی با خواننده‌ و نویسنده کتاب است. نقاب نویسی نیازمند صراحت است. نیازمند این هست که بگویید در کجا با نویسنده همراه هستید و در کجا همراه نیستید. نیازمند این هست که بگویید آیا نویسنده در ترسیم خود، دنیای خود و یا هم نسلان خود موفق بوده یا نبوده. آیا مطلب مهمی‌ به نظر شما می‌رسد که باید به آن پرداخته میشد. آیا مطلبی هست که به نظر شما باید به طور خلاصه تر به آن‌ پرداخت میشد. آیا کتاب (برای کسانی‌ که نویسنده را نمی‌شناسند) ارزش خواندن دارد؟ نویسنده کیست؟ آیا پاراگراف یا جمله درخشانی در کتاب هست که در خاطر شما مانده باشد. نویسنده از نوشتن این کتاب چه قصدی داشته است؟ آیا کتاب‌های مشابهی‌ در این زمینه هست. این کتاب چه حرف تازه‌ای دارد.

نقد نویسی سخت هست و نیازمند صرف وقت و دقت فراوان هست. من هم که این کلمات را مینویسم نقد نویس نیستم و کار من چیز دیگریست. کاش آقای فرهمند خود نقدی بر کتاب قطران در عسل می‌نوشت!

Shiva said...

دومانلی گرامی، سپاسگزارم از شما. اما من چگونه می‌توانم چیزهایی را که برشمرده‌اید درباره‌ی کتاب خودم بنویسم؟ و ‏تازه بی‌طرفانه؟!‏