11 March 2021

Tjära i honung - 26

ترجمه‌ی سوئدی بخش بیست‌وششم «قطران در عسل»:

Vind... vind... vind... Den blåser bort med sig minuter, timmar, dagar, och minnen. Det finns ‎stunder då du vill hjärtligt att vinden ska blåsa bort allt detta snarast, och det finns stunder då ‎du vill skydda allt från vindens plundring.‎

Någon timme tidigare hade vi samlats med några vänner i någon kompanis filtförråd, och hade ‎supit oss fulla. En "gammal" soldat hade hjälpt oss med lokalen och en värnpliktig sergeant ‎hade köpt och smugglat in sprit för oss. Vi brukade blanda spriten i ölen. Blandningen gjorde ‎lättare för oss att glömma varför och var vi befinner oss. Ahmad-Hassan brukade bli full som ‎en kamel redan efter det första glaset, flaxade runt med sina långa armar, skummade i ‎munnen, sjöng slagord; en behaglig fyllo! Vi hade druckit snabbt och röjt undan alla spår. Alla ‎hade gått och det var bara Bahram och jag kvar för att sköta om Ahmad-Hassan.‎

Och nu låg den långa Ahmad-Hassan, längre än oss alla, på den torra och steniga flodbädden. ‎I det läget verkade han ännu längre. Jag satt vid hans huvud, och Bahram satt lite avsides, vid ‎vattnet, och muttrade något. Vinden blandade ihop hans röst med flodens väsen, och jag ‎kunde inte begripa någonting. Men hans rörelser visade att han hade sjunkit i drömmar om ‎Chaplins filmer igen. Ahmad-Hassan mumlade saker ur sin alkoholhallucinationer. Ibland ‎kunde jag urskilja hans sons namn Said ur hans mummel. Det var mindre än en månad kvar av ‎hans tjänstgöring och kanske genom alkoholens ångor som hade gjort hans sinne dimmig, ‎drömde han sig i hemstaden Iranshahr med sin fru och barn.‎

Och jag betraktade denna Allan Poe-iska omgivning: Den kalla vinden av höstkvällen i ‎Chehel-dokhtar höll på att tillta. Min näsa rann värre än Ahmad, vår vän från Bam, och jag ‎fick torka näsan jämt. Mittemot låg garnisonens östra kullar från vänster till höger, och det ‎verkade för mig att även de fågelskrämmor som satt i vakttornen hade krupit ihop i kyliga ‎blåsten. Neråt, i kullarnas sluttning, flöt en gång en bäck som man hade förgrenat från floden ‎någonstans uppför, nära Mash Hassans kafé, för att vattna Klate Khidjs trädgårdar längre ner ‎söder om garnisonen. Längs denna bäck hade man odlat persimonträd. Men det var länge sen ‎man släppte vatten i denna bäck; stora persimonträden hade uttorkat för länge sen. ‎Stammarnas och grenarnas skinn hade vittrat bort, och nu, längs denna torra bäck, i hela ‎garnisonens östra sida, syntes i stället stora vita klor som stack ut ur torra jorden, och som om i ‎längtan efter en droppe fukt ville hugga i himlen.‎

Floden längs garnisonen Chehel Dokhtar måste ha haft mycket vatten en gång. Detta gick att ‎gissa av flodens steniga bredd. Den skyddsvall som man hade byggt längs med floden hade ‎nu mer än tjugo meter avstånd till den å som flöt i flodbädden. Denna vall var byggt av sten ‎och cement, hade cirka en halv meter bredd, eller kanske lite mer, som började nära ‎mötesrummet i norr och fortsatte söderut utanför taggtrådarna söder om garnisonen. Jag vet ‎inte hur och varför just övre kanten av denna skyddsvall hade blivit min favoritplats för mina ‎kvällspromenader. Lite efter soldatsmiddag, som delades ut före solnedgången, brukade jag ‎gå ut. Vid denna tid blåste det hårt alltid i Chehel Dokhtar. Mörka moln rann från bergpasset ‎Shah Passand mot garnisonen. Den varma ökenluften steg upp och den kallare luften i ‎sluttningen av bergskedjan i norr fick fylla dess plats. En kall vind blåste från bergsluttningen ‎mot garnisonen och fortsatte mot öknen. Denna vind var ofta så stark så jag fick brottas hårt ‎med den för att gå norrut. Varje kväll gick jag på denna vall, mot vinden, från sovsalen till ‎vallens början nära tamariskbuskarna som var vår gömställe, och kom tillbaka: grubblade, och ‎försökte få ordning i mina spridda tankar. Vinden och de mörka molnen påminde mig om ‎målningen av den ukrainska målaren Mikhail Bozhiy av stora poeten Taras Shevchenko: "Å, ‎mina tankar..." (Думи мої, думи мої).‎

Jag torkade nästan som rann i kalla vinden. Höll på och tänkte att Ahmad-Hassan som låg här ‎nu och hallucinerade, kommer att gå hem snart. Två månader därefter går Bahram. Men jag ‎måste fortsätta att höra denna vindens förebådande ylande och åskåda dessa förfärliga vita ‎klor över ett år till, plus straffdagar för mina rymningar, plus avräkning för arrestdagar i ‎garnisonen.‎

Tre veckor tidigare hade jag rymt från garnisonen igen och hade tagit mig till Teheran. ‎Torsdagen den 7 september 1978 hölls en gigantisk demonstration i Teheran. En enorm ström ‎av människor vars början och slut inte syntes gick längs Eisenhower Avenyn mot ‎Shahyadtorget. Jag gick med två av mina vänner tillsammans med strömmen, utan att sjunga ‎med dem deras slagord. Jag hade aldrig sett en så stor ström av människor. För första gången i ‎alla demonstrationer och oroligheter som hade rått i många städer i månader, hördes slagord ‎som "Död åt shahen!" och "Självständighet, Frihet, Islamisk republik!". Alla hade kommit ut ‎på gatorna i protest mot demonstrationsförbud som regeringen hade utfärdat. Att vara med en ‎sådan massiv och livlig ström av människor väckte tvetydiga känslor i mig: Från den tid som ‎jag för första gången trodde att jag förstår mig på politiken, tills i dag, under de gångna tio ‎åren, hade jag hjärtligt längtat efter och drömt om att se liknande scener i verkligheten. Nu, i ‎och med deltagandet i en sådan scen och vidrörandet i den, fick jag gåshud: vilken prakt, ‎vilken storslagenhet, vilken majestät – se där massornas frälsning! Se där revolution! Se där ‎kampen för frihet! Denna flodvåg kommer att bryta alla frihetsberövande kedjor, kommer att ‎krossa alla fördämningar! Jag kunde se frihetens facklor i händerna av vissa demonstranter, ‎men det blåste vindar från motsatta sidan mot dessa facklor: jag ville ha självständighet; jag ‎ville ha frihet; men jag hade problem med "islamisk republik". Jag hade problem med islam. ‎Islamens namn i mitt medvetande var lika med gammalmodighet och efterblivenhet – alla ‎slags efterblivenhet: tankemässigt, medvetenhetsmässigt, tekniskt, vetenskapligt: ekonomiskt ‎efterblivenhet, fattigdom, okunskap och analfabetism. Jag hade försökt många gånger att göra ‎mig av med denna antiislamiska dogmatism och avsky mot islam som hade rotat sig i mitt ‎tycke från gymnasieåren. Jag hade flera goda vänner mellan de trogna som bad fem gånger om ‎dagen, men ändå fick jag inte bort den bild av islam som jag hade i mitt tycke med något ‎medel som helst. Och vem var dessa människor som höll på att smutsa ner uppsynen av den ‎revolution som jag önskade, och ville ha "islamisk republik"? Och vad för slags uppfinning ‎kunde en islamisk republik vara? Tusen och åter tusen gånger ja! – jag ville bort den ‎genomruttna rojalistiska regimen och ville ha en republik, men förmådde jag inte mig för att ‎ropa "död åt" någon.‎

Vi hade passerat de minnesfulla grindarna vid min universitet, Arya Mehr Tekniska ‎Universitet, och hade nått korsningen med Jahan-e Mehr-gränden men trycket från den tätt ‎packade folkmassan lämnade ingen väg för att kunna fortsätta framåt. Det var dags att ‎återvända. På väg tillbaka syntes personer som bar på plakat med texten "Ses i morgon i Jale-‎torget", och några andra plakat som varnade "Nationella fronten har ingen demonstration i ‎morgon".‎

Värdfamiljen hos vilka jag brukade bo när jag var på flykt i Teheran var bortresta och på ‎natten var jag ensam hemma hos dem. Radio och TV läste upp uttalanden från regeringen som ‎utlyste "militärstyre" i Teheran och elva andra städer från och med i morgon, vilket skulle ‎innebära utegångsförbud och demonstrationsförbud. Fredagen den 8 september 1978 satt jag ‎ensam där hemma och enligt mina inlärda rutiner vid flykter från garnisonen till Shahroud, höll ‎på med hygien och reparationen av kläder. Jag behövde denna lugn och ensamhet efter dagar ‎och nätter ständigt vistelse med 150 soldater. Det hördes skottlåssningar från någonstans långt ‎borta. Nära klockan fyra på eftermiddagen hade jag gått ut för att ta mig till bussterminalen i ‎Khavaran-gatan för att ta en buss till Shahroud och komma till garnisonen. Det var tomt på ‎gatorna. I Simetri-gatan hade jag lyckats med att ta en taxi och när föraren hade hört namnet ‎Khorasan-torget och Khavaran-gatan, hade han stirrat förvånad på mig och sagt: "Men jag tror ‎inte att vägen är öppet att köra dit". Jag som inte hade någon aning om vidden av dagens ‎demonstrationer och skottlåssningar, hade förmått honom att köra mig så nära terminalen som ‎möjligt, och han hade kört.‎

Han hade berättat för mig längs vägen att armén hade öppnat eld mot folk som hade samlats ‎för demonstration i Jaleh-torget och mördat många. Han hade tagit omvägar och genvägar för ‎att slippa militära vägspärrar och kommit till söder om Khorasan-torget. Det var dödstyst i de ‎trakterna. Det syntes inte någon rörelse. En lätt rök hängde i luften. Några stridsvagnar och ‎infanterilastbilar stod parkerade här och var. Det var som att det var krig, men vägen var ‎öppen. Taxichauffören hade tagit omvägar söder om torget och bortom några alléer hade han ‎kommit till Khavaran-gatan. Här flöt några små bäckar av liv. Bussen stod och väntade på sina ‎passagerare. Taxisten hade andats ut och sagt: "Men vi hade ju tur, herren! Ni har ingen aning ‎vad som pågick här!"‎

Och han hade rätt. Hur skulle jag veta? Jag hade kommit till Shahrood mitt i natten, i mörkret ‎hade jag tyst krupit in i Ali och Houshangs lägenhet, sovit med en filt på golvet, tidigt på ‎lördagsmorgonen hade jag krupit under taggtrådar in i garnisonen i Chehel-dokhtar, hade fått ‎arrestordern från kompaniets sekreterare Gharavi i kompaniets kontor, och hade inställt mig i ‎arresten för frånvaro.‎

‎***‎
Vind... vind... vind... Vad gör man med denna vind i Chehel-dokhtar? Det var bra ändå att ‎alltid någon timme efter solnedgången avtog vinden, och då var det dags för nyheterna från ‎BBC, och då väntade Bahram på mig vid sovsalens fönster för att ta min radio och gå med ‎honom för att lyssna på nyheterna. Vi brukade gå till någonstans mitt i exercisfältet, som inte ‎belystes med någon strålkastare, satte oss och lyssnade på senaste nytt. Abolfazl och Mohsen ‎och Hojjat och Abdollah kom också ibland. Himlen var ofta klar och dränkt i stjärnor här i ‎gränsen till öken. BBC berättade om demonstrationer och oroligheter i Irans städer och om ‎flygblad och uttalanden och protester och döda och sårade och eldsvådor. Den gamla världen ‎höll på att rasa samman. Till och med den värdelösa persiska radion från Moskva som brukade ‎sända bara urgamla nyheter, hade vaknat till och berättade om oroligheter i Iran. Men de hade ‎inga konkreta nyheter om själva demonstrationer, och varnade istället gång på gång om den ‎ena och andra amerikanska hangarfartyg som närmade sig Persiska Viken.‎

‎***‎
Och vilken lugn och vindstilla ställe var Khaje Nafas! Min vän Kak hade tagit några vänner ‎och däribland mig från garnisonen till sin brors bröllop i Khaje Nafas; och där, från den ‎stunden då jag hade satt foten från minibuss på marken, var jag inte mig själv längre; var helt ‎utom mig: folk stod vid varenda gatuhörn och längs alla tomtstaket och med snälla blickar ‎välkomnade stora festens gäster. Men jag såg bara mina vackra turkmeniska kusiner med deras ‎mandelögon, med söta och älskvärda lilla bulnaden i ögonlocket, och med varje steg som jag ‎tog, blev jag kär i en annan ny skönhet! Så mycket skönhet...? Så... mycket... skönhet...? När ‎vi kom äntligen hem till Kak, hade jag ingen hjärta kvar: hade förlorat allt vad jag hade – jag ‎gick på knäna. Kak som om kände till min svaghet mot skönhet, höll mig under armen och ‎tröstade mig: Det är sant at turkmener inte gifter bort kvinnor till främlingar, men ‎azerbajdzjanska kusiner räknas ju inte som främlingar! Å vad skönt kändes det att omfamnas ‎av ett "vi"!‎

Främling eller inhemsk, bar jag den tunga korset av kärlek till skönhet uppför Golgata. Dessa ‎tomtstaketen var inte brända, men ändå när jag åskådade mina vackra kusiner stående vid ‎staketen, vet inte varför gick Shamloos "Mörka sången" i mitt huvud:‎

På den blygråa bakgrunden av gryningen
står
‎ riddaren stilla
och hans hästs långa man
‎ fladdrar i vinden.‎
‎*‎
Men gud,‎
riddarna borde inte stå stilla

det varnas för händelsen.‎
‎*‎
Vid den brända staketet
står
‎ flickan stilla
och hennes tunna kjol
‎ fladdrar i vinden.‎

Men gud,‎
flickorna borde inte stå stilla
då männen
föråldras
‎ förtvivlad och trött.‎

‎***‎
Nej! Fantasin höll på att driva mig till vilovägar. Det höll på att bli mörk. Den kyliga vinden ‎blåste fortfarande. Jag torkade rinnande näsan. Bahram satt tyst vid ån. Helt stum. Han ‎imiterade inte Chaplin längre. Ahmad-Hassan hallucinerade inte längre, och det var inte ett bra ‎tecken: Det skulle bli svårt att väcka honom, om han somnade, och dra honom till hans sovsal ‎med den kroppslängd som han hade. Jag ropade på Bahram, vi väckte halvsovande Ahmad-‎Hassan, gick under hans armar på var sin sida, och följde honom till hans kompani.‎

‎***‎
Fredagen den 8 september 1978 kallas för "Svarta Fredagen" i iranska revolutionens historia. Oppositionen har hela tiden pratat om tusentals döda i demonstrationen. Men långt senare har det visat sig att den officiella siffran med 87 döda har varit rätt.

No comments: