بازداشت‌های غیر قانونی را پایان دهید!‏

همه‌ی زندانیان سیاسی را آزاد کنید!‏

-----------------------------------------------------

30 September 2011

درس دموکراسی؟

تازه‌ترین ترجمه‌ام با عنوان "بزرگترین و مردمی‌ترین مجلس مؤسسان جهان؟" در این و این نشانی منتشر شده‌است. مطلب از این قرار است که قانون اساسی تازه‌ی مراکش با ‏کمک هزاران نفر در اینترنت نوشته شده‌است.‏

Har översatt en liten nyhet från Ny Teknik om hur marockanska folket skapade den nya ‎konstitutionen tillsammans på nätet. Persiska texten finns här.‎

1 comment:

hamed irany said...

باسلام اقای فرهمندراد،راستش پیام من درموردپیش نویس قانون اساسی است که ازطرف شما درسایت ایران امروزدرج شده است.شمازبان فارسی را بدرستی زبان دوم درمناطق ملی نامیده ایدولی باتعجب فراوان وهمزمان فارسی رازبان مشترک پیشنهادمیکنید!!!که بنظرمن تناقض دراین گفتاراست!!!نه فارسی ونه هیچ زبان ایرانی نمیتواندزبان مشترک باشدزیرادرچنین حالی تبعیض زبانی وفرهنگی که ریشه تمام جنگ وجدل های ملی است باقی خواهدماندوبهترین حالت برای رفع تبعیض انتخاب زبان انگلیس برای همه ویا بقول شما ربان رابط ومشترک آینده موفق وپیروزباشید.