بازداشت‌های غیر قانونی را پایان دهید!‏

همه‌ی زندانیان سیاسی را آزاد کنید!‏

-----------------------------------------------------

05 June 2015

گزارش معرفی کتاب

گزارش خانم فرح طاهری در روزنامه‌ی شهروند کانادا از جلسه‌ی معرفی کتاب "قطران در ‏عسل" در کانون کتاب تورونتو، در این نشانی.‏

بازنشر همان گزارش در وبگاه "عصر نو"، در این نشانی.‏

دو نقد بر "قطران در عسل" در این نشانی.‏

کتاب را چگونه تهیه کنیم؟ در این نشانی.‏

2 comments:

Anonymous said...

شیوا عزیز مطلب شما را در عصر نو در باره هحوم به چپ خواندم . ممنون که با مدرک و فاکت ها کافی وارد بحث شدی
مریم سطوت

Shiva said...

سپاسگزارم از مهر شما مریم عزیز. خوشحالم که نوشته را پسندیدید