بازداشت‌های غیر قانونی را پایان دهید!‏

همه‌ی زندانیان سیاسی را آزاد کنید!‏

-----------------------------------------------------

08 September 2007

Regnskydd

Det gäller att skydda sig från höstens kalla regn (tagen från mitt köksfönster).

No comments: