بازداشت‌های غیر قانونی را پایان دهید!‏

همه‌ی زندانیان سیاسی را آزاد کنید!‏

-----------------------------------------------------

از جهان خاکستری

بخش‌های دیگر را از این وبلاگ برداشتم تا شاید روزی در آینده‌ی نزدیک به شکل کتاب درشان آورم.‏

2  3  6  10  19  29  39  43  46  48  57  68  72  73  80  85  93  96  97  101  104  106  107  108

Read More...دنباله (کلیک کنید)‏