بازداشت‌های غیر قانونی را پایان دهید!‏

همه‌ی زندانیان سیاسی را آزاد کنید!‏

-----------------------------------------------------

07 September 2014

پاسخ «پرزیدنت»‏

برای خنده هم که شده "پاسخ" آقای «پرزیدنت» انجمن قلم (پن) ایران در تبعید را به «اخلاق بریدن ‏و چسباندن» در این نشانی بخوانید. من اهل بگومگو نیستم و داوری را به وجدان‌های بیدار ‏می‌سپارم.‏

1 comment:

Anonymous said...

سعی‌ کردم پیام زیر را در صفحه مربوطه بگذارم که نشد. کدّ‌های نظر گذاری این صفحه کار نمیکند. در نتیجه با اجازه نظرم را اینجا می‌‌گذارم تا ببینند. اینها را می‌‌شناسم و میدانم "سرک" خواهند کشید.

آقای رحمانی محترم! شما پاسخ نداده آید بلکه سفسطه فرموده آید. اینکه آقای فرهمند ترجمه را به چه کسی‌ تقدیم کرده نه‌ به شما ربطی‌ دارد نه به بنده و نه به هیچوجه به موضوع مورد بحث ارتباط پیدا می‌کند. ۱۲ سال پیش که آقای فرهمند شعر را به دست چاپ سپردند میشود سال ۲۰۰۲ میلادی. با هزار جور این شاخ و آن شاخ پریدن هم تاریخ چاپ شعر توسط شما قبل از سال ۲۰۰۳ نیست. این را پاسخ بگویید لطفا و روش نخ نما شده تخطئه کردن آدم‌ها را به خاطر گذشته و یا تعلق سیاسی کنار بگذارید. نمیدانم چند سال است "جناب پرزیدنت" در سوئد تشریف دارید اما اگر حد اقل "اخلاق" را در این مدت از این جماعت می‌‌آموختید بد نبود. Shirin Tavallaey