بازداشت‌های غیر قانونی را پایان دهید!‏

همه‌ی زندانیان سیاسی را آزاد کنید!‏

-----------------------------------------------------

13 October 2012

حزب توده‌ی حیدر علی‌یف

این نوشته‌ی من نخست در تیرماه 1391 در مجله‌ی "آرش"، شماره 108، پاریس، با عنوان فرعی "یا کمدی‌نویسی ‏اطلاعاتچی‌های جمهوری اسلامی به‌نام تاریخ" منتشر شد و اکنون که سه ماه از انتشار مجله می‌گذرد، انتشار ‏آن در جاهای دیگر مجاز است، و از این رو امروز آن را برای سایت "ایران امروز" نیز فرستادم که در این نشانی ‏منتشرش کردند. در نشر "ایران امروز" شکل گیومه‌ها تغییر کرده و شاید خواندن متن قدری دشوار باشد. نوشته را ‏در این نشانی نیز می‌یابید.‏

عبدالله شهبازی در کتاب "حزب توده، از شکل‌گیری تا فروپاشی" (مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ‏تهران 1387) ادعا می‌کند که حیدر علی‌یف بنیان‌گذار و همه‌کاره‌ی حزب توده ایران بوده‌است!‏

2 comments:

محمد ا said...

بسیار خوب نوشته اید. بعضی قصه ها حیات مستقلی پیدا می کنند و در ذهن و ضمیر نسل ها جا خوش می کنند و هیچ کس در درستی آنها تردید نمی کند. وقتی مورخ سخت کوشی مثل شاکری فریب این قصه ها را می خورد از مردم عادی چه انتظاری می توان داشت؟ شاد باشید، محمد

Anonymous said...

صرفنظر از مواضع حزب توده در دوره مصدق و دوره خمینی، این حزب در معرض سرکوب توسط حاکمین ایران با حمایت اطلاعاتی غرب قرار داشت. به نظر میرسد شهبازی و پرتوی در همین چارچوب به درون حزب توده نفوذ کرده بودند، حتی همسر جوانشیر به نقل از همسرش گفته است که علی خدایی در زندان با او مواجه شده در حالیکه او مدعیست هرگز زندان نبوده است. ترویج اطلاعات نادرست، سرکوب فیزیکی و کنترل اطلاعاتی در راستای مبارزه غرب با اردوگاه شرق و احزاب هوادار شوروی در دوران جنگ سرد قابل فهم است.

سهراب