بازداشت‌های غیر قانونی را پایان دهید!‏

همه‌ی زندانیان سیاسی را آزاد کنید!‏

-----------------------------------------------------

20 July 2009

کمی غیبت

منظورم "غیبت" از نوع حرف‌زدن پشت سر این و آن نیست! یک سفر ده روزه به ایرلند (جمهوری ایرلند، و ایرلند شمالی) کردم و نیمه‌شب همین دیشب به خانه رسیدم. سفری "اکتشافی" بود برای دیدن، و نه سفری تفریحی. دست‌رسی چندانی به اینترنت نداشتم و از رویدادهای ایران کم و بیش بی‌خبر مانده‌ام. باید خودم را برسانم؛ و همین امروز و فردا در باره‌ی سفرم می‌نویسم.

1 comment:

محمد said...

آیا واقعیت دارد که هواپیما روز انبوهی از شیشه های ویسکی و قوطی آبجو فرود می آید؟

راستی بد نیست ببینید مجله معتبر آنیون درباره ایرلند چه مطالبی می گوید. روی نقشه ایرلند را پیدا کنید و روی عکس های تقه بزنید

http://www.theonion.com/content/atlas/?utm_source=nav

منتظر گزارش شما هستیم. البته خودسانسوری نکنید و شرح شادخواری ها را هم بنویسید.

شاد باشید، محمد