بازداشت‌های غیر قانونی را پایان دهید!‏

همه‌ی زندانیان سیاسی را آزاد کنید!‏

-----------------------------------------------------

28 May 2008

بیگانه، اما خودی‌تر از خودی

این بانوی امریکایی اسبچه‌ی خزری را از نابودی نجات داد، پنجاه سال در ایران زندگی کرد، پرورش اسب را ترویج کرد، عاشق ترکمن‌صحرا بود، و خواست که همان‌جا به‌خاکش سپارند.

این‌چنین است که جهان و پدیده‌هایش خاکستری‌ست، نه سیاه، و نه سپید.

فراموش نکنید که زیر عکس کلیک کنید، فیلم را ببینید، و آواز بخشی ِ دوتارنواز ترکمن را، هرچند کوتاه، بشنوید. (اسبچه = ponny)

2 comments:

کیوان said...

من فکر میکنم امروز هزاران بیگانه از این خانم راه
آشنایی را یاد گرفتند

Keyhan Hadjari said...

بسیار خانم شجاع و با هدفی بود، امیدوارم که کارشان در ایران ادامه پیدا کند. متاسفم که کسانی میخواهند از ایشان برای پرستش از ایران و ایرانی استفاده کنند در حالی که باید از ایشان انسانیت و عشق و پرکاری را یاد گرفت.