بازداشت‌های غیر قانونی را پایان دهید!‏

همه‌ی زندانیان سیاسی را آزاد کنید!‏

-----------------------------------------------------

15 August 2007

Svenska ord i persiska

För ett tag sen läste jag en diskussion om hur svenska språket har påverkat andra språk i världen. Det var stora världsspråk man pratade om, men jag kan säga här att otroligt nog finns svenska ord även i persiskan! Inte från vikingatiden, utan från ca: för 100 år sen då svenska officerare och tjänstemän var bjudna till Iran (då hette det Persien här) för att organisera landets gendarmeri, kommunal verksamhet, och delvis tullen. Och då är det väl inte så konstigt att en del svensk terminologi i dessa sammanhang hamnade i persiskan. Men sen förekom andra tjänstemän från Belgien, Frankrike, Ryssland, och Storbritannien, och det blev huller om buller.

Att det finns många persiska ord i svenskan är välutrett och det finns en och annan bok om det också, och även om historien om svenskar i Iran. Men jag tror att det är kanske värt en C-uppsats eller tom en doktorsavhandling att rota i persiskan efter vad som finns kvar av svenska ord.

Jag minns 3 ord utan att gräva. Men dessa ord har fått lite (och ibland mycket) förändrade innebörd och klang och nyans och mening med tiden. Jag påstår inte att har gjort någon vetenskaplig analys, utan det är vad jag tror:

1- Lat لات: Lösdrivare och vagabond oftast med kriminellt drag och beväpnat med kniv;

2- Bannbulla بامبول (bambull), ungefär: Så var det inte sagt! Så var det inte tänkt! Nu kastar du in en bambull, ett konstigt hinder بامبول در نیار! Jag gissar att ordet användes av den tidens svenska tjänstemän då en stor iransk präst (Shirazi) utfärdade en bannbulla mot tobak då Shahen Nasereddin överlät alla rättigheterna på Irans all tobak till engelsmannen Talbot för kommande 50 år;

3- Sopor سپور (جاروکش)ء: ordet har ingen bakgrund i själva persiskan och betyder kommunalanställd personal som har en kvast och en hink och sopar på stadens gator och hanterar hushållsavfall! Ordet håller på att försvinna sedan ca: 30 år tillbaka då sophanteringen är annorlunda nu. Ordet har av en slump haft en annan anknytning också i Iran genom azerbajdzjanska som talas av en stor del av befolkningen i landet och talades av ännu större del av renhållningspersonal på den tiden. Kvasten heter supurge på azerbajdzjanska och renhållningspersonalen heter supurgechi. Likheterna mellan dessa ord gjorde att svenska ordet sopor fick fäste i persiskan, tror jag.

No comments: